DAILY GOLD PRICE
(22 June 2024)
NORMAL 10
999
MYR359
916
MYR349
This price for normal item 10gm and above
NORMAL 10

999
MYR361
916
MYR351
This price for normal item 10gm and below
EXCLUSIVE
EXCLUDE BEAD & CHARM
999
MYR363
916
MYR353
This price receivable for exclusive item only

Terms & Condition

Anda dengan jelas memahami dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang bentuk kerugian, secara langsung atau tidak langsung, yang berkaitan atau khusus, turutan atau exemplary, termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian berbentuk kehilangan keuntungan, kepercayaan atau kerugian tak ketara yang lain akibat daripada:


Penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan;


  • Kos perolehan barangan dan perkhidmatan gantian berikutan pembelian sebarang barangan, data, maklumat atau perkhidmatan atau mesej yang diterima atau transaksi yang dibuat menerusi atau daripada laman web ini;


  • Akses tanpa kebenaran atau perubahan dalam penghantaran atau data anda;


  • Kenyataan atau tindakan pihak ketiga di laman web ini; atau


  • Perkara-perkara lain yang berkaitan dengan laman web ini.
Hello dear,
Nak ARIFFINshop bantu
Kami akan respon dengan kadar segera
Customer Services
Official ARIFFINshop Customers Services
Our Dropship
Highest rating in ARIFFIN circle
By continuing as a guest, you agree to Whatsapp's Terms, Data Policy and Cookies Policy