DAILY GOLD PRICE
(22 June 2024)
NORMAL 10
999
MYR359
916
MYR349
This price for normal item 10gm and above
NORMAL 10

999
MYR361
916
MYR351
This price for normal item 10gm and below
EXCLUSIVE
EXCLUDE BEAD & CHARM
999
MYR363
916
MYR353
This price receivable for exclusive item only

Privacy Policy

Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan kami yang lebih berkesan dan efektif. 


-Contohnya seperti di dalam menyelesaikan pembelian atas talian yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.


Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Hello dear,
Nak ARIFFINshop bantu
Kami akan respon dengan kadar segera
Customer Services
Official ARIFFINshop Customers Services
Our Dropship
Highest rating in ARIFFIN circle
By continuing as a guest, you agree to Whatsapp's Terms, Data Policy and Cookies Policy